Detaylı Arama
Sahibinden Satılık, Kiralık, Emlak, Oto, Alışveriş Ürünleri
Hizmet Sözleşmesi

1. PORTAL KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI
1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda
yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL"ı kullanmaktan
vazgeçiniz. "PORTAL" sahibi bu “PORTAL”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği,
"PORTAL”ı ve “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmakta 

1.3. Bu “PORTAL”’da sunulan hizmetlerden bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde
“PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş
sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "www.ikinci-ell.de" "KULLANICI"ya
herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler
periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "ikinci-
ell.de" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden
yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş
sayılmaktadır.

1.4. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" 01/05/2017 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm
1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her kişi tarafından erişimi
mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "www.ikinci-ell.de"
hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış
ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.2. KULLANICI : “PORTAL”a ve/veya "www.ikinci-ell.de" VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan
erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara,
içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan
bağlantı.

2.4. İÇERİK : “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya,
resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "www.ikinci-ell.de" ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR"
tarafından görüntülenebilmesi ve "www.ikinci-ell.de" VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla
"KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
korunan ve tüm fikri hakları "www.ikinci-ell.de" A ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL”
üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut
veren internet sayfaları.

2.6. "www.ikinci-ell.de" VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı,
tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "www.ikinci-ell.de"a ait olan 5846 Sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. "ÜYE" : "www.ikinci-ell.de" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "www.ikinci-
ell.de" tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "www.ikinci-
ell.de"un elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak
hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden
her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ" : “PORTAL” dahilinde "www.ikinci-ell.de" tarafından sunulan özel
nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "www.ikinci-ell.de" ile "ÜYE" arasında
üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda
akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme.
"www.ikinci-ell.de", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize
ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği
hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş
olmaktadır.

3. ikinci-ell.de HİZMETLERİ

3.1. "www.ikinci-ell.de", "ÜYE"ler tarafından "www.ikinci-ell.de" VERİTABANI"na yüklenen
içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle
"www.ikinci-ell.de" VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden "ikinci-
ell.de"A ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "www.ikinci-ell.de", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL”
içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma,
ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış
bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa
mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi
işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. "www.ikinci-ell.de", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL”
içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine “PORTAL” içerisinde "KULLANICILAR"ın
"ÜYE"lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini
önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. "www.ikinci-ell.de", "ÜYE"lerin “PORTAL” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları
işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından “PORTAL” üzerinden "www.ikinci-ell.de""a yöneltilecek
yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin
memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden "ÜYE"lerinin
hizmetine sunmaktadır.

3.5. "www.ikinci-ell.de", "ÜYE"lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere,
beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin
diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında
raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. "www.ikinci-ell.de" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle
sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "www.ikinci-ell.de" tarafından sunulan temel
hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam
ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "www.ikinci-ell.de"un yetkisi dahilindedir.
"www.ikinci-ell.de" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği
biçimde kullanabilir.

4. ikinci-ell.de PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler.
"KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai
sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. “PORTAL”, "ÜYE"ler tarafından "www.ikinci-ell.de" VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin
"KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "www.ikinci-ell.de",
"KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve
hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk
üstlenmemektedir.

4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel
imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı,
kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla
"www.ikinci-ell.de" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt
etmektedir.

4.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından
oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı "www.ikinci-ell.de""in, işbirliği içinde
bulunduğu kurumların, "www.ikinci-ell.de"" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin,
"www.ikinci-ell.de" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "www.ikinci-ell.de"a “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından
sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.
"www.ikinci-ell.de", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "www.ikinci-ell.de"a iletilen veya
“PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve
içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun
olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız
rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "www.ikinci-ell.de"’in ve üçüncü kişilerin
şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri
gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "www.ikinci-ell.de", “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen
"İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "www.ikinci-ell.de",
bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "www.ikinci-ell.de"in talep ettiği değişiklik ve/veya
düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar."www.ikinci-ell.de" tarafından talep
edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "www.ikinci-ell.de"
tarafından yapabilir. "www.ikinci-ell.de" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme
taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle
doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği
"KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.

4.9. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden
eden "ÜYE" veya "www.ikinci-ell.de"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. “PORTAL” üzerinden, "www.ikinci-ell.de"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü
kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara
link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web
sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik
herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “PORTAL” üzerindeki linkler
vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web
sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "www.ikinci-ell.de"un
herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.11. "www.ikinci-ell.de", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcısı"dır ve bu konuda
Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca "Yer Sağlayıcı
Faaliyet Belgesi" almıştır. "www.ikinci-ell.de", 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer
Sağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "KULLANICI"ların “PORTAL” üzerinde
gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal
süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.12."www.ikinci-ell.de", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili
yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.13."www.ikinci-ell.de", “PORTAL”’ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine
iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda
kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde
tasnif edip muhafaza edebilir. "www.ikinci-ell.de" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin
kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”nin hangi bölümlerini
ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki
değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun
şekilde "www.ikinci-ell.de" VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak
"www.ikinci-ell.de" VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki
bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak "www.ikinci-ell.de" tarafından
haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.15. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca
ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "www.ikinci-ell.de""nin yazılı olarak izin
verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun
dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "www.ikinci-ell.de".un gerekli talep, dava ve
takip hakları saklıdır.

4.16. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, "www.ikinci-ell.de" ARAYÜZÜ"nün "www.ikinci-
ell.de"un yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka
internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.17. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "www.ikinci-ell.de"in
yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "www.ikinci-ell.de" sitesi dışında başta internet olmak
üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.18. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir
koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "www.ikinci-ell.de"in yazılı izni dışında
üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.19."www.ikinci-ell.de" VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen
"www.ikinci-ell.de" ’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve
bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler
ve bu “PORTAL”a (sınırlı olmamak kaydıyla "www.ikinci-ell.de" VERİTABANI", "www.ikinci-ell.de"
ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden
"www.ikinci-ell.de"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "www.ikinci-ell.de"ye
ait ve/veya "www.ikinci-ell.de" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.
"KULLANICI"lar, "www.ikinci-ell.de" hizmetlerini, "www.ikinci-ell.de" bilgilerini ve
"www.ikinci-ell.de"’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak,
dağıtmak, sergilemek veya başkasının"www.ikinci-ell.de"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına
izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "www.ikinci-
ell.de" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "www.ikinci-ell.de"nin telif
haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar
yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "www.ikinci-ell.de" tarafından sarahaten yetki
verilmediği hallerde "www.ikinci-ell.de"; "www.ikinci-ell.de" hizmetleri, "www.ikinci-ell.de"
bilgileri, "www.ikinci-ell.de" telif haklarına tabi çalışmaları, "www.ikinci-ell.de" ticari
markaları, "www.ikinci-ell.de" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık
ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"www.ikinci-ell.de", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal Kullanım Koşulları"nı
herhangi bir zamanda “PORTAL”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"nın
değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Portal Kullanım
Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "www.ikinci-ell.de" işbu "Portal Kullanım
Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa
etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "www.ikinci-ell.de" açısından,
gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "www.ikinci-ell.de"un
herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "www.ikinci-ell.de"un gerekli
özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı
olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet
arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına
dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal Kullanım
Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda
Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden
dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra
Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu "Portal Kullanım Koşulları "www.ikinci-ell.de" tarafından “PORTAL” içersinde ilan edildiği
tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL”yi
kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "www.ikinci-ell.de", dilediği zaman iş bu sözleşme
hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi
belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı 01.05.2017 tarihte yürürlüğe girer.
www.ikinci-ell.de

 

Mobil Görünüm | Masaüstü Görünüm